• آموزش دوخت سنتی تابلمه دوزی

 • این دوره شامل فیلم آموزشی میباشد

 • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان ثبت نام

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/10/29
  نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/11/1 تاریخ پایان دوره : 1399/4/31
  • آموزش دوخت سنتی تابلمه دوزی
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان